Onze visie: samen naar net zero

Sinds de oprichting werkt De Groot & Visser met integrale gevelconcepten aan een duurzamere, mooiere wereld. BicoSkin is onze volgende stap naar een maatschappij waarin net zero de norm is.

Net zero als norm
In het klimaatakkoord van Parijs staat het zwart op wit: net zero, wereldwijd, over minder dan dertig jaar. De bebouwde omgeving van 2050 geven we nú vorm. Met BicoSkin zetten we daarom nu al een grote stap richting net zero.
Een optimaal bouwproces
Een lichtere constructie, steigerloos bouwen, direct wind- en waterdicht na plaatsing: met BicoSkin brengen we het aantal handelingen en handen aan de gevel terug, terwijl we de esthetische en bouwkundige kwaliteit verhogen.
Samenwerking in de keten
Wij geloven in integrale oplossingen. Alleen met een zorgvuldige afstemming van ontwerp, materiaalkeuze en bouwproces komen we tot écht duurzame resultaten. Transparantie en duurzame samenwerking in de keten zijn daarvoor onmisbaar.
BicoSkin